En viktig del av sykdomsforebygging går ut på å optimalisere trivsel på arbeidsplassen. Det vil si å opprettholde et bra psykososialt arbeidsmiljø ved siden av å håndtere eventuelle konflikter på riktig vis. Ved hjelp av Bedriftshelsetjenester i Østfold kan du og din virksomhet motta bistand til begge disse forholdene.

«Psykososialt arbeidsmiljø» er en samlebetegnelse på alle forhold som dreier seg om arbeidssituasjonen og arbeidsbetingelser. Mens de psykologiske faktorene dreier seg om oppfattelse og fortolkning av arbeidsrelaterte forhold omfatter de sosiale faktorene betydningen av mellommenneskelige og sosiale forhold på jobben. Psykososialt arbeid på en arbeidsplass innebærer å skape et raust og inkluderende arbeidsmiljø for alle de ansatte. Å jobbe for et godt psykososialt miljø medfører blant annet bygging av en sunn arbeidskultur, og arbeidsgivere kan velge mellom å sette i gang tiltak selv eller å søke eksperthjelp.

Konflikter er aldri hyggelige, men veldig vanlige på arbeidsplasser. Dessverre blir uoverensstemmelse på arbeidsplassen ikke alltid løst på en klok måte, noe som kan resultere i seriøse negative konsekvenser for både ledelsen og de ansatte i virksomheten. Blant annet kan dette være med på å senke produktiviteten og kvaliteten på arbeidet. I alvorlige tilfeller kan en konflikt som ikke håndteres riktig medføre erstatningskrav mot arbeidsgiver. Flere ledere synes konflikter er både ubehagelige og problematiske å håndtere. Derfor er det svært vanlig at konflikten når et høyt nivå før faglig bistand kommer inn i bildet. Med god konflikthåndtering blir problemene tatt hånd om før det oppstår unødvendige spenninger mellom de aktuelle partene.

Både psykososiale forhold og konflikthåndtering faller inn under de plikter som arbeidsgiver tar på seg som en naturlig del av det systematiske HMS-arbeidet. Ansvaret kan ikke delegeres bort, men hjelp fra blant annet bedriftshelsetjenester kan være aktuelt for svært mange arbeidsplasser.

Hvordan kan Bedriftshelsetjenester i Østfold bistå?

Psykososialt arbeidsmiljø:

Bedrifthelsetjenester i Østfold bistår bedrifter med å etablere et godt og sunt arbeidsmiljø som tilrettelegger for både trivsel og produktivitet. Opprettholdelse av et godt psykososialt arbeidsmiljø danner grunnlaget for at din virksomhet benytter seg av sitt fulle potensiale. Våre erfarne konsulenter hjelper din virksomhet med å blomstre, slik at du får full effekt av innsatsen.

Arbeidet vi gjør kan deles opp i tre ulike innfallsvinkler:

  1. Organisatorisk arbeidsmiljø: Denne innfallsvinkelen vektlegger ytre påvirkninger og konkrete aspekter på arbeidsplassen. Dette kan innbefatte kvaliteten på lokalene, hvorvidt et organisasjonskart er tilgjengelig eller hvordan arbeidsskiftene er organisert. Ansvarsfordeling og hvordan ledelsen oppfattes av de ansatte faller også inn under dette punktet.
  2. Sosialt samspill: Denne innfallsvinkelen inkluderer de mellommenneskelige faktorene som bidrar til å påvirke det psykososiale arbeidsmiljøet. Om arbeidstakerne samarbeider på en god og riktig måte og hvor mange konflikter som hersker på arbeidsplassen faller inn under denne kategorien. Vanlige konsekvenser av arbeidsplasser hvor det hersker et dårlig sosialt samspill er blant annet søvnproblemer og muskelsmerter blant de ansatte.
  3. Individuell oppfatning: Ved denne innfallsvinkelen vektlegges arbeidstakerens individuelle fortolkning av arbeidsmiljøet. Noe som er fullstendig uvesentlig for en person kan oppfattes som svært ubehagelig for en annen. Det er derfor viktig å være klar over hver enkelt medarbeiders opplevelse av arbeidsplassen.

Konflikthåndtering

Bedriftshelsetjenester i Østfold bistår med konflikthåndtering og forebygging for både store og små bedrifter. Våre erfarne spesialister tilpasser sin fremgangsmåte og arbeidsmetode til den aktuelle konflikten, og går i dybden for å finne en optimal løsning for alle parter. Vi tilbyr blant annet megling, analysetjenester, faktaundersøkelser og dybdeintervju.

Det er også vesentlig at enhver virksomhet er med på å forebygge og håndtere konflikter før de utvikler seg til unødvendig store proporsjoner. Vi tilbyr derfor lederkurs til å identifisere og løse kilder til konflikter, samt håndtering av eventuelle konflikter som oppstå. Arbeidsleder kan også få trening i å oppdage og håndtere mobbing på arbeidsplassen.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!

May 2024
M T W T F S S
« Jan    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Privacy Policy