Hva er systematisk HMS (internkontroll)?

Gjennom Bedriftshelsetjenester i Østfold kan du få veiledning og hjelp med å gjennomføre systematisk HMS (internkontroll) i din bedrift. HMS står for helse, miljø og sikkerhet, og er en samling med sikkerhets- og kvalitetsbetingelser som må følges for å sikre at en arbeidsplass oppfyller nasjonale kriterier til miljø og trygghet for arbeidstakerne. Disse betingelsene innebærer blant annet krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeid for hver enkelt ansatt. I løpet av en internkontroll arbeider enten bedriften alene eller sammen med en bedrifthelsetjeneste med å kartlegge hvordan hver enkelt bedrift samsvarer med kriteriene spesifisert i forskriften.

Disse kravene er i henhold til Internkontrollforskriften (fullt navn: forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) som med hjemmel i arbeidsmiljøloven trådte i kraft i 1997. Målet med en internkontroll er å være i forkant, identifisere risikoelementer og sette inn eventuelle tiltak om nødvendig. HMS-arbeidet er systematisk fordi det er en kontinuerlig prosess som bør være en naturlig del av alle virksomheter.

Sanksjoner ved manglende internkontroll

Om du er ansvarlig for en virksomhet plikter du til å gjennomføre regelmessige internkontroller samt til å opprette arbeidsforholdene slik at de følger HMS-betingelsene. Det er opp til tilsynsmyndighetene å kontrollere at virksomheten retter seg etter HMS-betingelsene. Kontroller foretas gjennom tilsynsbesøk, stikkprøver eller omfattende gjennomgåelse av bedriftens HMS-system. Ved brudd på HMS-regelverket kan myndighetene stille krav og sette en tidsfrist  for at virksomheten retter opp i forholdene. Ved gjentatt brudd på HMS-regelverket kan sanksjoner som dagbøter, forurensningsgebyr og politianmeldelse tas i kraft.

Gode HMS-rutiner kan også ha betydning for virksomhetens forhold til sine egne kunder og leverandører. I økende grad stiller kontraktspartnere krav til gode og dokumenterte HMS-rutiner. Samtidig kan mangelfulle rutiner få konsekvenser i form av problematiske forsikringsoppgjør i et skadetilfelle.

Skriftlig dokumentasjon

Den aller viktigste delen av HMS-arbeid er at tiltakene gjennomføres i henhold til arbeidsmiljøloven. En del av arbeidet er å dokumentere HMS-rutinene skriftlig slik at problemene som oppdages løses i tide. Tanken bak en skriftlig dokumentasjon er at det tydelig går frem når og hvordan internkontrollen fant sted. Den skriftlige delen inneholder også en tiltaksplan om hvordan hvert risikoelement skal forebygges, avdekkes og rettes opp i. Her skal det også komme tydelig frem hvem som er ansvarlig for hvert ledd i sikringsarbeidet. Alle virksomheter er pliktet til å ha en skriftlig beskrivelse av følgende:

  • bedriftens HMS-mål
  • hvordan virksomheten er organisert (ansvarsfordeling og andre HMS-oppgaver)
  • hvordan risikokartleggingen gjennomføres
  • hva som må endres, samt når og hvem som er ansvarlig
  • rutiner for håndtering av feil og mangler

Hvem gjelder systematisk HMS for?

Internkontrollforskriften omhandler alle private og offentlige virksomheter som produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester. I enkelte tilfeller er en virksomhet unntatt fra forskriften, da egne regler og sikkerhetsrutiner gjelder.

En internkontroll varierer i omfang avhengig av størrelsen på virksomheten, ettersom at risiko endrer seg fra bedrift til bedrift. Hovedansvaret for å sette i gang arbeidet med en internkontroll («innføring») og opprettholdelse av kontrollen («utøvelse») ligger hos virksomhetens øverste nivå, selv om kontrollen må utføres på alle nivåer i bedriften.

I Arbeidsstilsynets kommentarer til forskriften kan du sjekke om din bedrift faller inn under forskriften.

HMS gjennom Bedriftshelsetjenester i Østfold

HMS-arbeid kan oppleves som både tidkrevende og lite oversiktlig for hver enkelt bedrift. Derfor kan det være både tidsbesparende og lønnsomt å søke hjelp hos en spesialist. Gjennom Bedriftshelsetjenester i Østfold kan du og din virksomhet motta både veiledning og hjelp til å gjennomføre en internkontroll. Vi tilbyr blant annet kurs i å lage et HMS-system og i å etablere og opprettholde rutiner i din bedrift. Dessuten hjelper vi deg gjerne i å navigere i regelverket for å avdekke hvilke krav din virksomhet må forholde seg til.

February 2024
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
Privacy Policy