Av og til må en arbeidsplass tilrettelegges for at en sykmeldt arbeidstaker kan komme tilbake i jobb igjen, og for at fremtidige skader og sykefravær forebygges så godt som mulig. Da må en arbeidsplassvurdering til. Denne prosessen er i regi av NAV og innebærer et besøk på arbeidsplassen og en funksjonsundersøkelse av den sykmeldte.

Selve vurderingen gjennomføres av en godkjent fysioterpaut eller ergoteraput som rapporterer til NAV om hvilke tiltak som kreves til for at den sykmeldte helt eller delvis skal komme seg tilbake i arbeid. Ved godkjenning fra NAV får arbeidsgiver en tilbakemelding om hvilke endringer som kan følges opp i bedriften, og sykmelder mottar en kopi av arbeidsplassvurderingen.

En arbeidsgiver er pliktet i henhold til Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven til å tilrettelegge for arbeidstakere som får redusert evne til å arbeide. Ved siden av disse tilfellene anbefales det på det sterkeste å gjennomføre regelmessige arbeidsplassvurderinger for alle bedriftens ansatte. Slik kan en arbeidsgiver sikre at arbeidsforholdene til enhver tid er optimale for produktivitet og trivsel, og bidrar til å redusere risiko for skader og sykdom.

Tilretteleggingspliktens omfang kommer an på arbeidsgivers situasjon og faktiske muligheter for tilrettelegging av arbeidsplassen. De konkrete tiltakene vil derfor variere fra virksomhet til virksomhet og situasjon til situasjon. En utenforstående aktør, som f.eks. en godkjent bedriftshelsetjeneste, kan bistå med å utføre en arbeidsplassvurdering både for enkeltpersoner og for hele bedriften.

Nytteverdi

Regelmessige arbeidsplassvurderinger anbefales for både små og store bedrifter, og medfører svært mange gunstige utfall. Tilrettelegging for arbeidstakere kan være organisatoriske (f.eks. opplæring, nye arbeidsoppgaver og endringer i arbeidstid), psykososiale (f.eks. kollegastøtte, endring av bedriftskultur og å skape et mer sosialt miljø på arbeidsplassen) eller fysiske (f.eks. tilpasning av maskiner og bygningsmessige endringer som heis og rampe).

Hvilke tiltak som bør igangsettes avhenger fra bedrift til bedrift, og en grundig arbeidsplassvurdering skal oppdage og peke ut så konkrete tiltak som mulig for optimalisering og sikring av arbeidsplassen. Som følge av at riktige tiltak blir tatt i bruk forventes det at sykefraværet reduseres og at produktiviteten økes over alle ledd. Slik er en riktig gjennomført arbeidsplassvurdering en av de beste måtene en bedrift kan forebygge fravær på grunn av sykdom og er dermed en viktig kilde til økt lønnsomhet for virksomheten.

Hvem kan bistå?

En arbeidsplassvurdering kan være både tidkrevende og komplisert, avhengig av virksomhetens størrelse og funksjon. Derfor kan arbeidsgiver søke hjelp hos eksterne aktører til å finne løsninger på utfordringer forbundet med tilrettelegging. Økonomisk hjelp i form av tilretteleggingstilskudd og bedriftshelsetilskudd kan søkes om fra NAV. Her er noen av de aktørene som kan bistå med en arbeidsplassvurdering:

  • Bedriftshelsetjenester kan bistå i systematisk HMS-arbeid og til gjennomføring av en arbeidsplassvurdering, både for de enkelte arbeidstakerne og på systemnivå.
  • NAV arbeidslivssenter har en rekke tilbud og ressurser, som f.eks.:
    • Ordningen «Raskere tilbake» hjelper sykmeldte å få en raskere avklaring, oppfølging og tilpasset arbeidsrettet rehabilitering.
    • Gjennom fleksible og individuelle arbeidsrettede tiltak i form av f.eks. arbeidstrening er målet å få personer så raskt som mulig tilbake til arbeidslivet.
    • Kunnskap om medarbeidere med psykiske helseproblemer. NAV har utviklet kurspakken «Sees i morgen!» som omhandler hvordan en kan håndtere psykisk helse på arbeidsplassen.

Arbeidsplassvurdering med Bedriftshelsetjenester i Østfold

Bedriftshelsetjenester i Østfold tilbyr arbeidsplassvurdering for både store og små bedrifter. Våre erfarne spesialister kan bistå i alle ledd, enten det gjelder en avdeling eller hele arbeidsplassen. Vi har god kontakt med lokale fysioterapauter og ergoterapauter, og kan også foreta hele eller deler av medarbeidersamtalen.

Etter en arbeidsplassvurdering sender vi en rapport med foreslåtte tiltak og løsninger på utfordringene. Vi bistår også med både gjennomføring og oppfølging av tiltakene dersom dette er ønskelig.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!

February 2024
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
Privacy Policy