At alle de ansatte trives og føler seg inkludert på arbeidsplassen er ikke bare ønskelig, det er også lovpålagt med hjemmel i Arbeidsmiljøloven. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at denne loven overholdes, og har ansvar for å skape et inkluderende arbeidsmiljø.

Inkluderende arbeidsmiljø innebærer å jobbe for tilrettelegging av et arbeidsmiljø som blant annet inkluderer mennesker med funksjonshemminger eller lidelser som gjør at arbeidsdagen kan bli svært utfordrende. Arbeidet inkluderer også å jobbe for å optimalisere de psykososiale forholdene og forhindre utestengelse og mobbing på arbeidsplassen.

IA-avtalen

4. Mars 2014 inngikk regjeringen og flere av partene i arbeidslivet (arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene) en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

IA-avtalen kan deles inn i en sentral og en lokal del. Sentralt sett har avtalen tre mål: å redusere sykefraværet, å tilrettelegge for at flere mennesker med redusert arbeidsevne kommer i arbeid og å øke yrkesaktiviteten for eldre arbeidstakere. Den lokale delen av avtalen inngås mellom bedriftene og de lokale NAV Arbeidslivssentrene.

Alle små, mellomstore og store bedrifter kan søke om å bli IA-virksomhet og dermed få sin egen kontaktperson i arbeidslivssenteret. Kontaktpersonen kan hjelpe til med veiledning av ledere, tillitsvalgte og verneombud med å arbeide for utviklingen av en inkluderende arbeidsplass. Avtalen er gratis og kan sies opp.

Som IA-virksomhet mottar du også tilskudd til å benytte deg av en bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenester kan blant annet hjelpe med å kartlegge de ulike utfordringene de ansatte i din bedrift stå ovenfor, og foreslå hvilke konkrete tiltak og endringer som bør gjennomføres for å skape et inkluderende arbeidsmiljø.

Fordeler med et inkluderende arbeidsmiljø

Det kommer nok ikke som noe stort sjokk for noen at ansatte som har det bra også jobber bedre. Trivsel på jobb er dermed en viktig faktor for å øke både produktivitet og kvalitet. Ved siden av trivsel går arbeidet for et inkluderende arbeidsliv ut på å få en større andel av befolkningen ut i arbeid. Mennesker som av ulike grunner ikke har hatt anledning til å arbeide tidligere, på grunn av fysiske funksjonshemminger, aldersdiskriminering eller helseplager, skal ifølge arbeidsmiljøloven tilrettelegges for og inkluderes på arbeidsplassen. Ved å inkludere et bredere spekter av befolkningen drar virksomheter fordeler av en mer variert humankapital – den viktigste ressursen en bedrift kan forvalte. En allsidig utvalg arbeidstakere representerer et stort potensiale som gir både økt effektivitet og overskudd til bedriften.

Med hensyn til IA-avtalens mål om å redusere sykefraværet innebærer også arbeidet med å skape et inkluderende arbeidsliv å forebygge sykdom grunnet psykososiale eller fysiske faktorer. Ved hjelp av en bedriftshelsetjeneste kan de spesifikke risikofaktorene hos den enkelte bedrift (og den enkelte medarbeider) kartlegges og riktige tiltak iverksettes for å gjøre arbeidsplassen tryggere.

Slik jobber Bedriftshelsetjenester i Østfold for et inkluderende arbeidsliv

Som IA-virksomhet kan du søke om tilskudd fra NAV for å benytte deg av en godkjent bedriftshelsetjeneste. Gjennom Bedriftshelsetjenester i Østfold kan du være sikker på at din bedrift mottar den ekspertvurderingen den trenger for å bli en inkluderende arbeidsplass. Våre konsulenter har lang erfaring med å tilrettelegge for mennesker med ulike bakgrunner, arbeidsevner og fra forskjellige aldersgrupper. Vi vet at alle og enhver har kvaliteter og evner som med sikkerhet kan benyttes for å bidra til en bedrifts verdiskaping.

Et inkluderende arbeidsmiljø handler om mestring, trivsel og nærvær, og som bedrifthelsetjeneste fokuserer vi på hver av disse punktene for virksomhetens arbeidstakere. Noen av de punktene vi kan bistå din bedrift med er:

  • Systematisk reduksjon av fysiske og psykiske belastninger på arbeidsplassen
  • Tilrettelegging for den enkelte ansatte for å forebygge fravær
  • Oppfølging av sykmeldte med mål om å få dem raskt tilbake i jobb
  • Tilrettelegge for at ansatte kan arbeide selv om de ikke kan yte 100%

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

February 2024
M T W T F S S
« Jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
Privacy Policy