Heldigvis preges de aller fleste arbeidsdager her til lands av rutine, sikkerhet og kontroll. Likevel vet vi at ulykker og akutt sykdom kan ramme når en aller minst venter det, og når uhellet først er ute er det gull verdt å vite hva man skal gjøre. Derfor arrangerer Bedriftshelsetjenester i Østfold regelmessige førstehjelpskurs for både små, mellomstore og store virksomheter.

Ved uhell er du som arbeidsgiver ansvarlig for at alle nødvendige hjelpemidler er tilstede på lett tilgjengelige steder i lokalet. Denne plikten har hjemmel i arbeidsmiljøloven, jf. Arbeidsplassforskriften § 3-10. Førstehjelpsutstyret skal tilpasses i henhold til bedriftens størrelse, beliggenhet, hva slags type arbeid som utføres og arbeidsforholdene.

Selv om ikke alle typer bedrifter er lovpålagte å holde førstehjelpskurs for sine medarbeidere, mener vi at det lønner seg for alle virksomheter å bli opplært innen nødhjelp. Risikoen for arbeidsrelaterte uhell er selvsagt lavere på et kontor enn i en fabrikk, men av erfaring vet vi at ulykker kan finne sted hvor som helst. Da kan god førstehjelp være avgjørende for å redde liv.

Ulykker på arbeidsplassen

I 2014 publiserte Statistisk sentralbyrå for aller første gang statistikk over arbeidsulykker i Norge, og tallene viser klare mønstre i henhold til hvilke næringsgrupper som er mest utsatt. I løpet av dette året ble det rapportert om 24 000 arbeidsulykker, hvor 40 prosent medførte lengre fravær på mer enn tre dager.

De næringsgruppene som er aller mest utsatt for arbeidsulykker som medfører lengre fravær er innen ‘bygge- og anleggsvirksomhet’, ‘elektrisitet, vann og renovasjon’ og ‘transport og lagring’. Dette er næringsgrupper hvor store maskiner, skarpe verktøy og høydearbeid ofte benyttes.

60 prosent av alle arbeidsulykker medfører kortvarig fravær, det vil si tre eller færre dager, og i denne kategorien kommer næringsgruppen ‘helse- og sosialtjenester’ på toppen. I 2014 rapporterte denne næringen om ni ulykker per 1000 sysselsatte. For arbeidstakere innen helsesektoren er yrkesskader som følge av stikk eller kutt fra skarpe gjenstander blant de aller vanligste.

I løpet av de siste 15 årene ble det rapportert om til sammen 685 dødsulykker på arbeidsplassen, hvor over halvparten skjedde innen næringsgruppen ‘transport og lagring’. På andre- og tredjeplass følger  ‘bygge- og anleggsvirksomhet’ og ‘industri’ med henholdsvis 118 og 83 dødsulykker.

Med klar tale fra statistikken er det tydelig at vi både kan spare flere arbeidstakere unødvendige yrkesskader og redde liv ved å iverksette riktige tiltak for å risikosikre arbeidsplassen. Når uhellet først er ute kan riktig førstehjelp være alfa og omega for å minimere skadeomfanget.

Kurset

Når ulykken treffer vil de aller fleste av oss instinktivt først ringe nødnummeret og be om assistanse. Likevel er det viktig å vite at det man gjør på stedet, i det øyeblikket en person utsettes for skaden, kan være avgjørende for personens sjanse for å overleve. Førstehjelp er hjelp som alle burde kunne benytte seg av ved alvorlig skade eller akutt sykdom, før profesjonelle overtar situasjonen.

Bedriftshelsetjenester i Østfold tilbyr førstehjelpskurs til små, mellomstore og store bedrifter i hele fylket. Vi har god kjennskap til de utfordringene og risikoelementene som er knyttet til fylkets vanligste næringsgrupper, og våre spesialister har lang erfaring innen opplæring av mennesker fra ulike yrkesgrupper.

Kurset tilrettelegges til hver enkelt bedrift, og kan ta for seg både grunnleggende førstehjelp og oppfrisking av temaet, alt etter behov. I løpet av de tre timene kurset varer gjennomgås grunnleggende førstehjelp (hjertekompresjon, stabilt sideleie osv.) samt bruk av en hjertestarter.

Våre kurs arrangeres stort sett med at vi sender noen av våre konsulenter med spesialisering innen området til selve virksomheten det gjelder. I forkant av kurset ber vi om å få tilsendt den informasjonen vi behøver for å kunne tilpasse innholdet til den bedriften det gjelder.

April 2024
M T W T F S S
« Jan    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Privacy Policy