Når en ansatt er sykmeldt over lengre tid er det arbeidsgivers ansvar å følge opp om den ansattes sykefravær. Dette innebærer blant annet at arbeidsgiver går i dialog med den sykmeldte arbeidstakeren og utarbeider en oppfølgingsplan om tilbakeføring til arbeidet sammen med vedkommende. Dette innebærer 2-3 dialogmøter i regi av henholdsvis arbeidsgiver og NAV.

Dialogmøtene

Dialogmøter er møter mellom arbeidsgiver og den sykmeldte ansatte hvor tilrettelegging for å få den sykmeldte tilbake til arbeidslivet finner sted. Det er lovpålagt at arbeidsgiver kaller arbeidstaker inn til første dialogmøte seneste syv uker etter at sykefraværet startet. Unntak gjelder for arbeidstakere som ikke er friske nok til å delta på møtet. Om den sykemeldte er delvis borte fra arbeidet skal møtet holdes når det er mest hensiktsmessig for begge parter. Arbeidstaker kan ta med seg en tillitsvalgt eller verneombud om ønskelig.

Som arbeidsgiver har du ansvar for å være personlig til stede under dialogmøtet, men aktører som en bedriftshelsetjeneste, NAV kan kalles inn dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker har behov for det. Om både arbeidsgiver og arbeidstaker er enige kan også sykmelder være til stede under møtet.

Det første dialogmøtet finner sted på arbeidsplassen eller via telefon- eller videokonferanse. Målet med dette møtet er å utarbeide oppfølgingsplanen og diskutere om det er nødvendig med tiltak på arbeidsplassen.

Dialogmøte to (og tre) er i regi av NAV som er ansvarlig for å innkalle alle parter innen 26 ukers sykefravær, tre uker før møtet avholdes. I løpet av dette møtet presenteres oppfølgingsplanen til NAV og målet med møtet er å sikre fremdrift i oppfølgingen av den sykemeldte. På dette møtet får også NAV grunnlag for å vurdere andre ytelser eller bistand til arbeidstaker som for eksempel arbeidsavklaringspenger. Et tredje dialogmøte er ikke obligatorisk men kan arrangeres dersom det er behov fra en av partene. Oppmøte på NAVs dialogmøter er pliktig for både arbeidstaker, arbeidsgiver og sykmelder, med unntak av situasjoner der den sykmeldte ikke er frisk nok. NAV vil tilrettelegge så langt som mulig for at dialogmøtet gjennomføres på en praktisk måte for alle parter. Sykmelder kan delta via telefon eller videokonferanse dersom han/hun ikke kan møte opp.

Målet med møtet er at alle deltakere blir enige om veien videre for den sykmeldte. NAV setter sammen et referat i etterkant.

Oppfølgingsplan

For at oppfølgingsprosessen blir så virkningsfull og effektiv som mulig er det viktig at den er godt dokumentert. Derfor utarbeides en oppfølgingsplan  i samspill mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette er en plan om hvordan den sykmeldte kan komme seg tilbake i arbeid igjen, og skal inneholde en bedømmelse av arbeidstakers arbeidsevne i henhold til oppgaver, samt en beskrivelse av eventuell tilrettelegging og tiltak på arbeidsplassen. Til sist skal oppfølgingsplanen inneholde plan for videre oppfølging.

Når arbeidsgiver og den sykmeldte blir enige om hva som skal inngå i oppfølgingsplanen har arbeidsgiver fire uker på å sette den sammen og sende den til sykmelder. Planen sendes til NAV seneste en uke før dialogmøte nummer to.

Hensikten med en oppfølgingsplan er at dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer så raskt i gang som mulig, og at de tiltakene som behøves for at den sykmeldte kommer tilbake i arbeid igjen får en grundig vurdering.

Hjelp fra Bedriftshelsetjenester i Østfold

Mens arbeidsgiver ikke kan delegere sykefraværsoppfølgingen til noen andre er det mulig å søke bistand hos en bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenester i Østfold kan bistå på dialogmøtene og tilby hjelp med å fremsette en oppfølgingsplan. Med vår ekspertise kan vi hjelpe til med å tilrettelegge for eventuelle tiltak på arbeidsplassen, gjennomføre funksjonsvurderinger eller foreslå behandling for den sykmeldte. Videre kan vi opprette kontakt med fastlege, NAV og behandlingsapparat for å sikre at arbeidstaker får en rask og trygg tilbakevending til arbeidsplassen.

May 2024
M T W T F S S
« Jan    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Privacy Policy